Elektro-mechanické čistenie

Inovatívny prístup k čisteniu kanalizácií a odpadov V našej spoločnosti KaeS kanalizácie pristupujeme k čisteniu kanalizácií a odpadov s najnovšími technológiami a metódami. Elektro-mechanické čistenie predstavuje jednu z našich najefektívnejších riešení. Táto metóda je nie len rýchla, ale aj mimoriadne ekologická, pretože si nevyžaduje zbytočné vykopávky ani iné invazívne zásahy. Naše elektro-mechanické čistenie je ideálne pre situácie, kde je potrebné rýchlo a efektívne riešiť upchaté kanalizácie, čistiť odpady a odstrániť poruchy kanalizácie. Pomocou tejto metódy dokážeme prvotriedne uvoľniť zhyby v potrubí a jednoducho odstrániť špinu aj nánosy po celej šírke či dĺžke potrubia.

Našim hlavným nástrojom je RIDGID K-45AF, špičkové zariadenie určené najmä pre menšie potrubia.Tento nástroj je ideálny na riešenie problémov s upchatými WC, umývadlovými odpadmi, pisoármi a sprchovacími odpadmi. Jeho výhodou je pokročilý dvojcestný autoposuv, ktorý zaručuje čistotu rúk a pracoviska. Vďaka jednoduchému stlačeniu páky sa špirála vysúva a zaťahuje, čím sa zjednodušuje a zefektívňuje celý proces čistenia. Túto metódu využívame najmä pri čistení kanalizácií a odpadov, prebíjanie odpado a riešenie upchatom odtoku v kuchyni alebo iných častiach domu. Je to tiež účinné riešenie pre krtkovanie kanalizácie a čistenie upchatého odtoku. Naša metóda je šetrná k potrubným systémom a zároveň zaručuje dlhodobú funkčnosť a minimalizáciu budúcich problémov. S naším elektro-mechanickým čistením môžete očakávať, že vaše kanalizácie a odpady budú čisté na dlhé obdobie.